၁၀.၁၁.၂၀၁၆ (ၾကာသပေတးေန႔) တြင္Sky Star Hotel ရွိ Royal BallRoom ခန္းမတြင္ Nyomo Co., Ltd (Hong Kong) ႏွင္႔ 3D Myanmar တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳလ်ွက္ရွိေသာ ပန္ထိမ္လုပ္ငန္းသုံး 3D Printer မ်ားႏွင္႔3D နည္းပညာမ်ားကုိ လက္ေတြ႔သရုပ္ျပရွင္းလင္း၍ Nyomo Products မ်ားကုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ျပပြဲသုိ႔လာေရာက္ေသာဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားလည္း စိတ္ပါဝင္စားစြာ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ႔ၾကပါသည္။

 

ျပပြဲအမွတ္တရ စကားသံမ်ား

“ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း သိေနတတ္ေနယုံနဲ႔ေတာ႔ ပန္းထိမ္ေလာကကုိ အက်ဳိးမျပဳႏုိင္ပါ ဘူး ကုိယ္သိတာေတြ မ်ွေဝပါ ၊ ပူးေပါင္းပါ ၊ စည္းလုံးပါ ၊အစုအဖြဲ႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ပါ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ မညံ့ပါဘူး ပူးေပါင္းျပီးလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိေသးလုိ႔ ပါ” ဟု ျပပြဲလာ ဧည္႔သည္ေတာ္တစ္ဦးမွ အမွတ္တရ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

 


မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

   20161110_133304    20161110_145526  20161110_145604