ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာသုေတသနဌာန(ျပင္ဦးလြင္) Training

3D Myanmar သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 3D Technology နယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္း တြင္ 3D Technology နည္းပညာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၈.၃.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာ သုေတသနဌာန (ျပင္ဦးလြင္) မွ ဝယ္ယူထားေသာ MakerBot Z18 3D Printer သုံးစြဲပုံနည္းပညာ မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ႔ပါသည္။   မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား  

Forever Group Training

Forever Group မွ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင္႔မီ 3D Animation မ်ား Visual Effect မ်ား 3D Model မ်ားလြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ဖန္တီးအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ Life and Challenge Co., Ltd. မွ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ Artec Space Spider ကုိ Forever Group 3D Department မွ ဝယ္ယူခဲ႔ပါသည္။ ၁၆.၂.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ 3D Myanmar Training Team မွ Forever Group သုိ႔ သြားေရာက္၍ Artec Space Spider သုံးစြဲပုံ နည္းပညာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့ပါသည္။   မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား  

International Technology and Industry Show 2017

International Technology and Industry Show 2017 ကုိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ၂၇.၁.၂၀၁၇ မွ ၂၉.၁.၂၀၁၇ ထိ က်င္းပရာ 3D Myanmar မွ Booth No.A23, A24 တြင္ ျပည္တြင္းရွိ နည္းပ ညာကုိစိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ Digital Light Processing(DLP) Fused Deposition Modeling (FDM) Laminated Object Manufacturing (LOM) သုံးနည္းပညာျမင္႔ 3D Printer မ်ားႏွင္႔ အရည္အေသြးျမင္႔ Artec 3d Scanner ကုိဝင္ ေရာက္ျပသခဲ႔ရာ လူအမ်ား စိတ္ပါဝင္စားစြာ လာေရာက္ေလ႔လာ ခဲ႔ၾကပါသည္။ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

NYOMO Products မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား

၁၀.၁၁.၂၀၁၆ (ၾကာသပေတးေန႔) တြင္Sky Star Hotel ရွိ Royal BallRoom ခန္းမတြင္ Nyomo Co., Ltd (Hong Kong) ႏွင္႔ 3D Myanmar တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳလ်ွက္ရွိေသာ ပန္ထိမ္လုပ္ငန္းသုံး 3D Printer မ်ားႏွင္႔3D နည္းပညာမ်ားကုိ လက္ေတြ႔သရုပ္ျပရွင္းလင္း၍ Nyomo Products မ်ားကုိ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ျပပြဲသုိ႔လာေရာက္ေသာဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားလည္း စိတ္ပါဝင္စားစြာ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ႔ၾကပါသည္။   ျပပြဲအမွတ္တရ စကားသံမ်ား “ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း သိေနတတ္ေနယုံနဲ႔ေတာ႔ ပန္းထိမ္ေလာကကုိ အက်ဳိးမျပဳႏုိင္ပါ ဘူး ကုိယ္သိတာေတြ မ်ွေဝပါ ၊ ပူးေပါင္းပါ ၊ စည္းလုံးပါ ၊အစုအဖြဲ႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ပါ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ မညံ့ပါဘူး ပူးေပါင္းျပီးလုပ္ေဆာင္မႈ […]

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာဖုိရမ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းရုံးဥကၠဌ ဦးလူမင္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၁၈.၈.၂၀၁၆ မွ ၁၉.၈.၂၀၁၆ ထိ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဖုိရမ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာရုပ္ရွင္ေလာကတြင္ လူၾကဳိက္မ်ားအသုံးမ်ားေနေသာ 3D Scanner မ်ား 3D Printer မ်ားကုိ 3D Myanmar မွ ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့ပါသည္။   အႏုပညာ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား တစ္ခဲနက္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ လာေရာက္အားေပးၾကေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား