ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာဖုိရမ္

ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းရုံးဥကၠဌ ဦးလူမင္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၁၈.၈.၂၀၁၆ မွ ၁၉.၈.၂၀၁၆ ထိ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဖုိရမ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာရုပ္ရွင္ေလာကတြင္ လူၾကဳိက္မ်ားအသုံးမ်ားေနေသာ 3D Scanner မ်ား 3D Printer မ်ားကုိ 3D Myanmar မွ ဝင္ေရာက္ျပသခဲ့ပါသည္။   အႏုပညာ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား တစ္ခဲနက္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ လာေရာက္အားေပးၾကေသာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား